Skip to content
أبريل 8, 2012 / ♥sħoǑƨhǝ

Hurricane Venus & The Boys بالنطق العربي ..!!

السلام عليييكممم … للأسف أكثر الأغآني اللي إخترتوهآ موجود النطق حقهآ بس بقت كم إغنيه بدون نطق..

رآح يكونون

The Boys

Kepp your Head down

MR.TAXI

GAME

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

BoA – Hurricane Venus

أوه أوه أوه أوه Hurricane أوه أوه Venus
أوه أوه أوه أوه Hurricane أوه أوه Venus

نآلجآ قآكيميون بآندوشي نوريل جيبولسآمكيو
كون بوكونق تشيدوت مورآتشيمون نونسوم موت تشو سيلبشي
(وو أوه ) نوريل جآبآكونن نآمآنو بيميل
Eletronic Manic Supersonic Bionic Energy

بورآنهآن سويونقدوري قوآنسو تآيونآ  قآ-قآ-قآ قآريوتدون بيري
قآنق يورآن جونيوري إيروووون نول هيآنقيه (وو أوه وو أوه )
Eletronic Manic Supersonic Bionic Energy

أوه أوه أوه أوه Hurricane أوه أوه Venus
أوه أوه أوه أوه Hurricane
أوه أوه Venus

سوروك سوروك دآبتشيميو
سوروك سورك ني مآمول كي وآه إيوآه
هآري هآريHurricaneڨي ڨي ڨي ڨي Venus
ني نونن آنجونجيدي نول كيدآري نوون قوت كينتشآنقون
جآمشي مومتشو تودآرين نآريل مآنآبوآآآآآه
(وو أوه ) أوسو نآميون ويهومآي بآكآسو بوتقون
Eletronic Manic Supersonic Bionic Energy

بويونهآن سويونقدوري كوآنسو تآيوونآه
سآ-سآ-سآ سآنآوون هيري سومقودون نآيونن شييووه نآيونييه
Eletronic Manic Supersonic Bionic Energy

أوه أوه أوه أوه Hurricane أوه أوه Venus
أوه أوه أوه أوه Hurricane
أوه أوه Venus

سوروك سوروك دآبتشيميو
سوروك سورك ني مآمول كي وآه إيوآه
هآري هآريHurricaneڨي ڨي ڨي ڨي Venus

أوه أوه أوه أوه أوه أوه  أوه أوه أوه أوه أوه أوه
أوه أوه أوه أوه أوه أوه  أوه أوه أوه أوه أوه أوه
In My Area أوديدو موت بوسونآ .. نآ إيقيسووأووأوو
In My Area أوديدو موت بوسونآ .. نآ إيقيسووأووأوو
Eletronic Manic Supersonic Bionic Energy

أوه أوه أوه أوه Hurricane أوه أوه Venus
أوه أوه أوه أوه Hurricane أوه أوه Venus
أوه أوه أوه أوه Hurricane أوه أوه Venus
أوه أوه أوه أوه Hurricane
أوه أوه Venus

سوروك سوروك دآبتشيميو
سوروك سورك ني مآمول كي وآه إيوآه
هآري هآريHurricane

أوه أوه أوه أوه Hurricane أوه أوه Venus
أوه أوه أوه أوه Hurricane
أوه أوه Venus

سوروك سوروك دآبتشيميو
سوروك سورك ني مآمول كي وآه إيوآه
هآري Hurricane
Venus

ـــــــــــــــــــــــــــــ

SNSD – The Boys

 {SNSD}: قوبينآسو شيجآك جونتشآ آني بآت دآميون قيدين تودلدي جيمآرآ جوم
{ جيسيكآ }: G G

 {SNSD}: جوجوهآميون قي وينون مودو نوريل بيكيوقآ قآسوم بوقو نآوآ بآرآ جوم !
{ جيسيكآ }: T R X
 {SNSD}:

Bring The Boys Out
{ تيفآني }:

~Yeah~ You Know

 {SNSD}:
B-Bring The Boys out

{ تيفآني }:

We Bring The Boys Out
We Bring The Boys Out
{SNSD}:

B-Bring The Boys Out

{ تآيون } : سولي مآتشو سآنن قوت نآن كيلديل يي جو
بوروني كآنتشآني (Get Up)

{ يونآ } : آمدآمآن سيسآني قوديل جونيك دولقي مآندآني (That’s Funny)
كينتشآنيــه ~

{ سآني } : كينيونق بولسوقآ أوبسو نآن بودي جيقو كآجلدو
ميك بوني قو إيرآونآ


{ سوهيون } : نآل كآروبقي موتجقي إيرل نيكويآ

مآلدوني ييسونقول بويوجو My Boy

 {SNSD}:
B-Bring The Boys out
Girls’ generation Make you Feel The Heat

 { يوري }: جون سيكيقآ نول جوموكيه

 {SNSD}:
B-Bring The Boys out

 { سويونغ }: ويبونقدو دآن دآنهآجي بيوسو كبوتو
نون وولي موتجوسو You Know The Girls

 {SNSD}:
B-Bring The Boys out

{ جيسيكآ } : هانديليجي مالقو كيدن جاريل جيكيو  ولا جينجينق قاتن
سامل سانن إنقانن قول نونين وي إيه (yes fly high)
بولسو وي إيه (you fly high)
بوقي هي ~ أوه نون مورو تجانا نوي شيميومول بويوجو
جيكرول جوم هانديرو جو مودو قا نول بول سو إيتقي
يوك سانون ساروبقي سويو جقي دويل قول
جوي نقونون بارو نو ~ بارو نو

{SNSD}:
B-Bring The Boys out

Girls’ generation Make you Feel The Heat

 { تيفآني }: جون سيكيقآ نول جوموكيه

{SNSD}:
B-Bring The Boys out

Girls’ generation Make you Feel The Heat

 { هيويون }: ويبونقدو دآن دآنهآجي بيوسو كبوتو
نون وولي موتجوسو You Know The Girls

 {SNSD}:
B-Bring The Boys out

~
  Girls Bring The Boys Out

 { يوري }: I wanna dance right now
نيقا إكرو جولقي come out

 { يونآ }: سسانق نمجا ديريو نان number 1
جيرول جونن أثينا check this out

 { هيويون }: جيل قيو برا دوجني سوليم
إيمي مودو قاتجن سنسول نمجا

 { سويونغ }: قيديرو جوك جونن قويا  keep up

Girls’ generation, we don’t stop

~

 { جيسيكآ }: ماكيو بوروت دون ميريقا أنبويوت دون ميريقا
نان نو نابيك يول جوجو

 { تآيون }: جم جم دو وانابكان ني موسوبي ماتشيل
نان باليو دول كوت كاتا my heart

 {SNSD}: قوبينآسو شيجآك جونتشآ آني بآت دآميون قيدين تودلدي جيمآرآ جوم

 { تآيون / سنسد }:  Just Bring the boys out

 { سوهيون / سنسد }: جوجوهآميون قي وينون مودو نوريل بيكيوقآ قآسوم بوقو نآوآ بآرآ جوم !

{ جيسيكآ / سنسد } :

Cause the girls bring the boys out
Girls bring the boys out
Girls bring the boys out girls bring the boys out

 {SNSD}:

Girls Generation make’em feel the heat

 {سوني}: جون سيكيقآ نول جوموكيه

{SNSD}:

B-Bring the boys out

{تيفآني}: سيسانقيل إيكول نمجا موتجين يوجا

دوليوقي مو يورا You Know The Girls

 {SNSD}:

B-Bring The Boys out


لا أحلل أبداً النقل بدون ذكر المصدر بالإسم والرآبط

47 تعليق

اكتب تعليقُا
 1. آسووم / مايو 3 2012 2:49 م

  كيب يور هد داااون *_*

 2. shinee-minho / مايو 14 2012 11:19 ص

  ماعليش تقدري ترجمي اغاني شااايني بليييز وشكراا

 3. lmoooooooo / مايو 16 2012 10:35 م

  يوه حقت سنسد صعبه وانا نغنيها يوه شاطحييين
  ماجاء ولا حرف صحيح بس الكلمات الي بالانجليزي

 4. memo / يونيو 11 2012 5:03 م

  يسلموووو

 5. Shinee girl / يونيو 23 2012 10:13 م

  شكرًا طيب ممكن حق شايني بعد

 6. MĬήĤŎ / يوليو 4 2012 2:21 م

  بنااااات ابي اترجملكم لسوجو
  اغنيه مستر سمبل
  __________________
  بيكوز يو ناري ناري,هاي! ام مستر سمبل

  بيكوز يو ناري ناري,……سوجو كندا

  سي ساني ني مانغ ديرو ان ديون داجو

  هوامن نيميون اندوي كيرول بيرو اوبتجي

  كاكتشونغ دو بالجادا جكن ادي

  نومو يون يون هاجي مالجا مومي تشوجي انا

  سونجوجي تشوا تاجا نابا تاجا كورن كوجي مو هــء

  سيل جوكي اولا تاجا تورا جوتا, كورن تايدوايتجي

  اوتشاميون كوينتشا نا شوي كانن كيتدو تشوا

  مادن جاشي تا تا تا تا تاي جانن جونيكا

  كيتيجا نمجا راميون تشينجول مانا
  سورن تاجي تورو بور يجو

  اورايت اووورايت اوراايت

  كيتيجا يوجا راميون تشينجول مانا

  سودا تورو ناليو بيريجو >>>اورايت >اورااايت

  بارا مستر سمبل سمبل ,كتن كتن كترو ماتشو

  بارا مس سمبل سمبل ,كتن كترو ييبو اس جي كول

  بارا مستر سمبل سمبل ,كتن كتن كترو ماتشو

  بارا مستر سمبل سمبل ,كتن كترو ييبو اس جي كول

  كاجا كاجا اوسو كاجا ماكي سيل تين دولجا كاجا

  كوتشي اوبا جوكي تاميون اول هالومان نولجو بوجا

  هان كيلادو كوتشن سيسان جوكا تتاميون نامان جيتشان

  كيدا ريوبا اكيو دوباك نويي ناريكوت اولتي نيكا

  بلو يور مايند كارا مستر سمبل

  بنو يور مايند’, تيجا واتجانا دوري وي مالجو

  بلو يور مايند كاجا مستر سمبل

  بنو يور مايند’, تيجا واتجانا جونيي دويت جانا

  سوك سوكنين ايكيي هان دو كاجي انين سيساني اورين سارا كوكني ادو ارا

  موايروكيه اوريومنا ,,,,,,اوري تجال موجو جالجا جودو جال هاميون كوري كاميون ديجي

  كيتيجا وان ناميين تشينجول مانا

  ديوتوموارو ,,بورا بوريجو >>>>>اورايت اورااايت اورااايت

  كيتيجا كيرو بدميوون نوري بولا سوري جيلو

  ناليو بور يجو >>>>اورايت اورايت

  بارا مستر سيمبل سيمبل …كتن كتن كترو ماتشو

  بارا مس سيمبل سيمبل …كتن كترو ييبو اس جي كول

  بارا مستر سيمبل سيمبل …كتن كتن كترو ماتشو

  بارا مس سيمبل سيمبل …كتن كترو ييبو اس جي كول

  جي كول جي كول جي كول جي كول

  دآآنــــس …!!!!

  جايرون جي مو جوري بيول جو اينا

  جست جيت ات جيت ات >>>>>>>سوسو هان ايل تارا جامي

  دونغ دونغ دونغ كونغ كونغ كونغ

  سارا اينن جي دالني كيجو شيمانا

  جست كراب ات كراب ات

  كاسيم دنين كوم ديري يـا كي

  دونغ دونغ دونغ كونغ كونغ كونغ

  بيكوز يو ناري ناري

  اجي جوكجونغ اجي ما >>>>ابين جو اون ناري اولكويا

  شيم جاكان ياكين دا دويورو ميرو دوكو

  اونر اون بالكي اوسوبا كيديي هونانا يوسوم مو بو كي بون جووواجو

  بارا مستر سيمبل سيمبل …كتن كتن كترو ماتشو

  بارا مس سيمبل سيمبل …كتن كترو ييبو اس جي كول

  بارا مستر سيمبل سيمبل …كتن كتن كترو ماتشو

  بارا مس سيمبل سيمبل …كتن كترو ييبو اس جي كول

  كاجا كاجا اوسو كاجا ماكي سيل تين دولجا كاجا

  هان كيلادو كوتشن سيسان جوكا تتاميون نامان جيتشان

  كيدا ريوبا اكيو دوباك نويي ناريكوت اولتي نيكا

  بلو يور مايند كارا مستر سمبل

  بنو يور مايند’, تيجا واتجانا دوري وي مالجو

  بلو يور مايند كاجا مستر سمبل

  بلو يور مايند كاجا مستر سمبل

  خلصت اخيرا اوه

  • yaQen ~ SJ,E.L.F / يوليو 9 2012 5:05 ص

   ثنكيوووو صار لي فتره ادور عنها ^^

   كومبتتااا اونني

   ياليت تكتبي كلمات اغاني اكثر للسوجو ^^

   فايتينغ

 7. CHOI MIN HOO / يوليو 6 2012 6:23 م

  بجد فعلا اغنيه السنسد صعبه جدا مو عارفه انطقها ارجوكى ترجمى للشاينى شويه بس عم جد اغنيه السوجو تجنن بس عايزين احسن من هاك ارسو فايتينغ

 8. minho / يوليو 7 2012 8:54 م

  بنات تراني ترجمت اغنيه السوجو ليه مافي ردوود كنت ابغى اترجم اغنيه لسوجو حق نو اوذر بس مافي ردوود

 9. yaQen ~ SJ,E.L.F / يوليو 9 2012 5:07 ص

  اونني انا كنت مختاره اغنية السوجو ماي لوف ماي كيس ماي هيرت

  طيب اذا هي موجوده اساسا وين ممكن اشوفها ؟

  كمساميدا عالمجهوود

  اما بالنسبه لاغنيه سنسد انا حفظتها بالانجليزي حسيتها اسهل ^^

  فايتينغ

  • bobo nise / أغسطس 1 2012 9:00 ص

   من جد الانجليزي اسهل بالنسبة للاغنية اللي طلبتيها اسمها from-u في البوم السوجو الجديد وتحياتي لك

 10. sba / أغسطس 4 2012 1:49 م

  اممم اناا قترح لوو تحطونها بالانجلزي لان في احرف تنطق عندنا غير
  فلوو كان بالانجليزي راح يصير اسهل القرائة

 11. yasmine algeria / أغسطس 31 2012 2:43 م

  thx 4 mr simple onnie

 12. Shinee / سبتمبر 8 2012 5:35 م

  نبي شايني hello

 13. Top❤ / سبتمبر 9 2012 11:51 ص

  شايني hello

 14. nejla / يناير 15 2013 9:02 م

  thinks

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: